ලෝකයේ විශාලම මියගිය සරපයා....!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , | Posted on 2:33 PM

Comments

කම්පන දරා ගත නොහැකි අය මෙය නැරඹීමෙන් වලකින්න..!!   
( මොනව හරි උනොත් එහෙම මේ මහසෝණා නෑ හරිය..)

>
>>
>>>
>>>>
>>>>>
>>>>>>
>>>>>>>

වීඩියෝව මුලුමනින්ම බෆර් (Buffer) ඌ පසු නරඹන්න..  එසේ නොමැති නම් රසවින්දනයට බාධා විය හැක..!මූව දැක්කම ටිකක් ගැස්සිලා යයි... වැඩිය ගනන් ගන්න එපා...!!!


මූ මැරිච්ච එකෙක්..!