ආවා.. ආවා.. ආවා.... phone unlock කරන සොෆ්ට්වෙයාර් ආවා...

Posted by Yohan Uthpala | Posted in | Posted on 5:23 PM

Comments

මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ල දවසක කිව්වනේ Phone Unlock කරන ක්‍රම ගැන .. දැන් මේ දුන්න ලින්ක් වලින් පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් බා ගන්න.. ඊට පස්සෙ කරන්න තියෙන්නෙ ඉස්සෙල්ල කිව්ව ක්‍රම යොදා ගෙන Unlock කරන එක.. පොඩි වැඩයි තියෙන්නෙ .. හරිම ලේසියි. Try එකක් දීල බලන්න....

මෙන්න මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ල නොකියා දුරකතන unlock කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එක බා ගන්න...මේ ලින්ක් එකට ගිහින් ස්මාර්ට Phone Unlock කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එක බා ගන්න.

පොඩි කමෙන්ට් එකකුත් දාල යන්න..