කලුපාට බ්ලොග් වල අකුරු කියවන්න අමාරුද...??

Posted by Yohan Uthpala | Posted in | Posted on 5:23 PM

Comments

මම පොඩි අදහස් විමසීමක් කරන්න කල්පනා කරා..! මොකද මම බ්ලොග් එකට අලුත් ඇදුමක් ඇන්දුව නිසා..!! (ලස්සනද කියල කියන්නකෝ..)


මට හිතුනා හැමෝගෙන්ම අහල බලන්න කලුපාට බැක්ග්‍රවුන්ඩ් තියෙන බ්ලොග් වල අකුරු කියවන්න අමාරුද කියලා..!


පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාල ඔයාගෙ අදහස පල කරන්න..!


මොකද බලන අයට අමාරුනම් ඉතින් වැඩක් නැති නිසා...!


මේක මට විතරක් නෙවේ බ්ලොග් කරන හැමෝටම වැදගත් වේවි , මොකද කලුපාට නිසා බ්ලොග් කියවන අයව අඩු කර ගන්න බැරි නිසා..!!