ශකීරා හොරෙක්ද..?? ඇතුලට ගිහිල්ල බලන්නකෝ......!!

Posted by Yohan Uthpala | Posted in , , , | Posted on 11:10 PM

Comments

ශකීරාට ලොකු චෝදනාවක්....!! සිංදු හොරකමක් ගැන...!! වකා වාකා... හොරකම් කරපු එකක්ලු....!!

ඔය යට තියෙන වීඩියෝ එක දැක්කම ඔයාලටම හිතා ගන්න පුල්වන්...!!


මේ සින්දුව 1982 ඒ කියන්නෙ එක්දාස් නවසිය බර ගනන් වල කියපු සින්දුවක්..!! මේක ශකීරා කොපි කරාලු..!!

ඇත්ත වෙන්න පුලුවන්. මොකෝ ශකීරා 1982 ඉපදෙන්න හිතලවත් නෑ මම හිතන්නේ...!!!

අනේ මන්දා ,ෆොරම් වල ලොකුවට ශකීරව විවේචනය කරල ත්‍රෙඩ් යනවා..! එහෙම එකක් දැකල තමා මට මේක දාන්න හිතුනේ..........!!!
නැතුව මට එයා විවේචනය කරන්න ඕන නෑ..!!!